Tag Archives: Karangan

Soalan Latih Tubi Tatabahasa : Penggandaan (2)

Isi tempat kosong dengan kata ganda yang sesuai. 11 Sereena membalut hadiah itu ___________. A kemas-kemas B ketat-ketat C kuat-kuat D erat-erat 12 Sebilangan besar murid sekolah itu mengalami __________ akibat keracunan makanan. A lemah-longlai B lemah-gemalai C hiruk-pikuk D … Continue reading

Posted in Bahasa Melayu | Tagged | Leave a comment